Skog

Förvaltning av skog är den största verksamhetsgrenen. Prästlönetillgångar i Västerås stift har 44 071 ha produktiv skogsmark, varav ca 4 172 ha är avsatta för naturvård. De största innehaven är belägna i områdena kring Ramsberg, Storå och Högfors i Örebro län, samt Söderbärke och Bösjön i Dalarnas län.

Virkesförrådet var 1 januari 2019 på den brukade arealen (39 913 ha) ca 4,28 milj m3sk vilket motsvarar ett medelvirkesförråd på ca 107 m3sk/ha.
Den totala avverkningen under 2018 var ca 139 000 m3fub, varav ca 76 % föryngringsavverkning.

Under 2018 markbereddes 433 ha, planterades 517 ha, röjdes 863 ha, gallrades 490 ha och föryngringsavverkades 499 ha.

diagram skog virke 500

Stiftet är indelat i två geografiska distrikt, där driften leds av stiftsskogvaktarna tillsammans med planerare.

TOP