Norra distriktet

Bosjon

Bösjön, Foto: Jan Eriksson

Jag heter Jan Svalling och är stiftsskogvaktare i norra distriktet. Jag bor och har lokalkontor i Falun.

Till min hjälp har jag min medarbetare Jan Skoglund.

Norra distriktet börjar strax norr om Kopparberg i norra delarna av Örebro län och slutar vid Idre i norra Dalarna. Gränsen mellan norra och södra distriktet går från Kopparberg upp mot Ludvika, Borlänge vidare förbi Falun och ut till Svartnäs vid gränsen till Gästrikland.

Distriktet bjuder på stor variation av naturtyper och boniteter. Allt från bördiga granmarker i södra delen till svaga tallmarker i Särna och Idre. Av de drygt hundra skogsfastigheter som finns i distriktet kan nämnas det största innehavet i trakten av Högfors/Grängesberg, och vid Bösjön norr om Mora.

Med ett så vidsträckt distrikt så är utmaningarna ofta många och stora, så även naturupplevelser och intryck.

Ett område för upplevelser och intryck som jag ofta går till på fritiden är kyrkoreservatet vid Bösjön som med sin höga höjd på drygt 700 möh, den gamla vildmarksskogen och de stora myrmarkerna är ett riktigt guldkorn.

TOP